Община Трявна с участие в международен младежки проект в Република Малта, на който бяха представени българските традиции, култура и музика

април 4, 2018
Автор: Илияна Георгиева

image

Община Трявна инициира участие в младежки проект на тема „Културната диверсификация в младежкото поколение – Youth Culture“, реализиран в Република Малта за времето от 24 до 31 март. Проектът бе финансиран от Европейски съюз по програма „Еразъм +“.

Освен град Трявна, в него участваха още четири града – гр. Зейтун (Малта) като домакини и три града, членуващи в сдружението „Дузлаж“, а именно: Сигулда (Латвия), Хойна (Полша) и Марсаскала (Малта).

В съответствие с изискванията и заложените критерии относно участниците в проекта, Община Трявна избра като представляващи града ни в проекта да вземат участие двама служители от общинска администрация, тринадесет деца от СУ „П.Р.Славейков“-гр. Трявна, начело с един ръководител, както и две млади момчета потребители на социалната услуга към „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“  – гр. Трявна, също начело с един ръководител.

Целта на проекта бе участниците да придобият повече знания и информация относно културните прилики и разлики между партниращите си общини в сферата на културата, традициите и музиката, както и да се запознаят с възможностите, които представя Европейската общност в културната, артистична и музикална индустрия.

Програмата на събитието съчетаваше разнообразни дейности като опознавателни игри, дейности, насочени към запознаване на участниците с културата, традициите и музиката на всяка от участващите в проекта държави, посещения на ключови за страната културни обекти, работа в екипи, сформирани с представители на всяка държава, представяне на презентации, дискусии и игри, включващи физическа активност.

   

Като част от програмата се проведе междукултурна вечер, по време на която тревненските участници презентираха културата и традициите на България пред представителите на Малта, Латвия и Полша. Учениците от СУ „П.Р.Славейков“ представиха изготвена от тях презентация, акцентираща върху красивата природа на страната ни, традиционните занаяти и забележителности в Трявна, както и най-популярните български музикални инструменти. Учениците бяха подготвили викторина, включваща въпроси, свързани с културно-историческото наследство на България като за отговорилите правилно участници бяха предвидени символични подаръци, които са характерни за нашия край. Трима от тревненските ученици демонстрираха пред останалите участници българското „Ганкино хоро“, облечени в традиционни носии. Традиционната българска кухня също бе част от междукултурната вечер в Малта, представена чрез българска баница, таратор, шопска салата, краве сирене, луканка, шарена сол и локум.

 

Проектът позволи на участниците да се запознаят отблизо и с предприемаческата индустрия и възможностите за реализиране на собствен бизнес, които осигурява Европейския съюз. Нашите участници разработиха идейна концепция за стартиране на предприемаческа дейност. Тяхната идея се базира на функциониращите в Трявна занаятчийски ателиета, които да предоставят възможност на туристите да изработват собственоръчно изделия и сувенири, които да отнесат със себе си като спомен от града. Целта на учениците ни, разработвайки този бизнес модел, е не само популяризирането на местните занаяти, но и подпомагане развитието на туризма в общината чрез осигуряване на още едно интересно занимание за гостите на Трявна, което да ги провокира да удължат престоя си в красивия ни град. Участниците разполагаха с лимитиран бюджет за стартирането на бизнеса и неговата маркетингова кампания като въпреки това успяха да имплементират идеите си повече от успешно.

Разработените проекти бяха представени на министъра на културата на Република Малта, който от своя страна сподели впечатления от престоя си в България и от красотата на държавата ни.

Тревненските младежи имаха възможност да се срещнат и с кмета на гр. Зейтун Дорис Абела, която изрази радостта си от запознанството с всички участници, както и желанието си да поддържа близки взаимоотношения и партньорство с  гр. Трявна.

Участието на Община Трявна в проекта допринесе за популяризирането на българската култура и традиционните занаяти, практикувани от тревненските майстори, както и за представяне на природната красота и забележителностите на град Трявна пред чуждестранните участници. Проектът постави едно добро начало за образователен, културен, туристически и икономически обмен между всички участващи страни – България, Малта, Полша и Латвия.