НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ДУХ ЖИВ – КОРЕН ЗДРАВ“

март 6, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Национален фестивал на фолклорни танцови групи „Дух жив – корен здрав“ ще се състои на 25 април 2020 г. на площад „Капитан Дядо Никола“ в град Трявна. Събитието ще започне в 11:00 ч. Фестивалът се организира от Община Трявна, НЧ „Съединение 1933“ – с. Кисийците и Танцова формация „Зорница“.

Вече се приемат заявки за участие във фестивала от танцови състави от страната.

 

Фестивалът ще протече при следните условия:

Участниците са любители и представят обработен или автентичен танцов фолклор.

Времетраене на изпълненията – 5 до 6 минути (за отделен състав).

Фестивалът няма конкурсен характер.

Участващите състави и групи получават грамоти.

Такса за участие – 5 лв. за всеки участник.

По банков път таксата за участие се превежда по сметка:

Народно читалище „Съединение 1933“

с. Кисийците, община Трявна

ЕИК 107569343

BG 84STSA93000020783253

Банка ДСК

или се заплащат в брой в деня на фестивала.

 

Заявка за участие във фестивала може да изтеглите от тук.

Заявки за участие се изпращат на  ел. поща: stoinov_56@abv.bg

Краен срок за подаване на заявките – 15 април 2020 г.

Таксата за участие по банков път трябва да бъде внесена най-късно до 15 април 2020 г.

 

Организаторите си запазват правото да извършват промени в предварително обявената програма поради закъснение или неявяване на състави, потвърдили своето участие.

Участниците поемат разходите си за транспорт, настаняване, храна и застраховки по време на фестивала.

Контакти на места за настаняване и хранене:  www.tryavna.bg

За допълнителна информация:

г-н Христо Стойнов

моб. тел. 0899894969

Ел. поща: stoinov_56@abv.bg