136 МЛН. ЛЕВА В ПОМОЩ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

април 14, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Процедурата „Възстановяване на малките и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност“, чийто бюджет е на стойност 136 милиона лева към Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК) вече стартира. Новината бе официално обявена от Министъра на иновациите и растежа и е насочена към микро, макро и средни фирми в сектора на преработващата промишленост, които са едни от най-засегнатите от увеличението на цените на електроенергията.

Фирмите, които ще представят своите инвестиционни проекти за намаляване на разходите и подобряване на енергийната си  ефективност ще могат да получат от 25 000 лв. до 150 000 лв. Съфинансирането по програмата е до 50 процента и по този начин ще могат да бъдат подпомогнати повече засегнати компании в страната.

Кандидатстването започва на 3 май и ще продължи до 23 май. С получените пари представителите на сектора ще могат да купува дълготрайни материални активи като машини, съоръжения и модерни системи, с които ще намалят значително сметките си за ток.

Припомняме, че Община Трявна, заедно с общините Дряново, Костинброд и Панагюрище, е част от проекта „Активни граждани за енергийно независими общини“ и една от целевите групи е именно тази на малките и средни предприятия. Основната цел е повишаване на гражданската осведоменост и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Водеща организация на проекта е Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), партньори, на който са B16 Urban Energy AS, Норвегия, Български енергиен и минен форум (БЕМФ) и Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации (ИПУРИ). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в размер на 143,297 евро.

От ИПУРИ информират, че в следващите месеци предстои провеждането на 3 информационни кампанни и 3 кръгли маси с включане на всички заинтересовани страни в общините Трявна, Дряново, Костинброд и Панагюрище, които ще са фокусирани върху трите основни точки на прехода към зелена икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация. Проектът предвижда още провеждането на обучение на общински експерти от посочените общини, уебинар за представители на НПО и МИГ, тематичен форум „Просюмърите – енергийни предприемачи на бъдещето“ и Национален Зелен форум.

За датите на предстоящите събития следете официалния сайт на Община Трявна, двете официални Фейсбук страници – „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и информационните сайтове на водещите организации и общини, участници по проекта.