Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »     2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

     •   На основание на:

               »    Закон за местното самоуправление и местната администрация – чл. 20

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

І. На собствениците на леки автомобили, живущи по улиците, забранени за движение и паркиране на МПС, се издават специални стикери, удостоверяващи адреса и местодомуването на МПС. Стикерите се издават безплатно от Общинската администрация, след писмено заявление от собственика и се поставят на видно място на автомобила. 

»    Заявление по образец;

»    Лична карта за справка, удостоверяваща постоянния  адрес на лицето;
»    Документ за собственост или договор за живеене под наем, удостоверяващи настоящия адрес на лицето;
»    Копие от талона на МПС.

ІІ. В случаите, когато влизането в зоните се налага за извършване на краткосрочни товаро-разтоварни дейности, без паркиране, от собственици, наематели или ползватели на жилищни обекти:

»    Заявление по образец;
»  Документ за собственост, договор за наем или договор за учредено право на ползване на жилищния обект;
»    Копие от талона на МПС;

»    Документ за платена такса.

 ІІІ. В случаите, когато влизането в зоните се налага поради зареждане на търговските обекти за краткосрочно спиране и без паркиране:      

 »    Заявление по образец;

 »    Копие от талон на МПС;

 »    Документ за собственост, договор за наем или договор за учредено право на ползване на търговски обект – важи за собственик, наемател или ползвател;

»    Служебна бележка от съответното юридическо лице или търговец, удостоверяваща правото на дистрибуторство – важи за дистрибутори;

»    Документ за платена такса.

 

  • ЗАБЕЛЕЖКА: След разглеждане на заявлението и заплащане на таксата се издава пропуск.

 

     • ТАКСА: 

1. За леки автомобили в случаите, когато влизането в зоните се налага за извършване на краткосрочни товаро-разтоварни дейности, без паркиране, от собственици, наематели или ползватели на жилищни обекти:
В часовете от 08.00 до 9.00 и от 16.00 до 17.00 часа в делнични дни – 5,00 лева на час;
В часовете от 9.00 до 14.00 и от 17.00 до 23.00 часа в делнични, почивни или празнични дни – 10,00 лева на час.
2. За лекотоварни автомобили, бусове или камиони с допустима максимална маса до 3,5 тона в случаите, когато влизането в зоните се налага за извършване на краткосрочни товаро-разтоварни дейности, без паркиране, от собственици, наематели или ползватели на жилищни обекти:
В часовете от 08.00 до 9.00 и от 16.00 до 17.00 часа в делнични дни – 10,00 лева на час;
В часовете от 9.00 до 14.00 и от 17.00 до 23.00 часа в делнични, почивни или празнични дни – 20,00 лева на час.
3. За леки автомобили в случаите, когато влизането в зоните се налага поради зареждане на търговските обекти за краткосрочно спиране и без паркиране: 
В часовете от 08.00 до 9.00 и от 16.00 до 17.00 часа в делнични дни – 40,00 лева на тримесечие;
В часовете от 9.00 до 14.00 и от 17.00 до 23.00 часа в делнични, почивни или празнични дни – 100,00 лева на тримесечие.
4. За лекотоварни автомобили, бусове или камиони с допустима максимална маса до 3,5 тона в случаите, когато влизането в зоните се налага поради зареждане на търговските обекти за краткосрочно спиране и без паркиране:
В часовете от 08.00 до 9.00 и от 16.00 до 17.00 часа в делнични дни – 90,00 лева на тримесечие;
В часовете от 9.00 до 14.00 и от 17.00 до 23.00 часа в делнични, почивни или празнични дни – 300,00 лева на тримесечие.