430 ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В ОБЩИНА ТРЯВНА СА ПОЛУЧИЛИ БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ РЗОК-ГАБРОВО

февруари 16, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Районната здравноосигурителна каса в Габрово е заплатила болничното лечение на 430 пациенти, диагностицирани с Covid-19 на територията на Община Трявна по време на престоя им в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ – Трявна. Отчетените случаи на настанени пациенти с коронавирус по клинични пътеки са за 2021 год., а общият брой на хора, чиито лечение е поето от РЗОК-Габрово за цялата област е 19 758. От тях 1474 пациенти са отчетени от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“-Трявна. Болницата не работи по клинични процедури за интензивно лечение, допълват още от РЗОК-Габрово.

Общо 41 686 дейности, извършени през 2021 год. са отчели болниците от област Габрово в РЗОК. Те включват както случаите лекувани по клинични пътеки, така и отчетените клинични процедури и амбулаторни процедури. През изминалата година, четири многопрофилни болници и една специализирана за лечение на белодробни болести са работили по договор с РЗОК – Габрово за лечение на здравноосигурени пациенти.

За осъщественото и отчетено от болниците лечение на здравноосигурени пациенти РЗОК – Габрово е заплатила над 22 млн. лв. Отчетените и заплатени от РЗОК случаи по клинични пътеки  са 19 758, като от тях, за лечение на COVID19 са 4 169. Болниците са отчели и общо 19 099 амбулаторни процедури. Клиничните процедури, отчетени през годината от болниците са били 2 682, като 1 456 са за интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи със и без механична вентилация на 174 усложнени пациенти с COVID 19. По тези клинични процедури работят МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово и МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево.

За вложените при болничното лечение на пациентите медицински изделия са заплатени още 351 хил. лв., а над 3 млн. и 700 хил. лв. са заплатените лекарства за лечение на онкологични заболявания в болничната помощ.

Отчетените случаи по клинични пътеки през 2021г. (19 758), при усложнената епидемична обстановка, са по-малък брой спрямо 2019 г. (тогава са били 23 661). Но заплатената за тях сума е нараснала от 16 млн. 286 хил. до 18 млн. 766 хил. Има видимо нарастване и на общата сума, заплатена за болнична помощ от РЗОК – Габрово за 2021 г. спрямо 2019 г. с 16 % от близо 23 млн.лв. до 26.5 млн. лв.