61 ПОВРЕДЕНИ КОНТЕЙНЕРА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СА ПРЕДАДЕНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

октомври 21, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Счупените, повредени и негодни за използване контейнери за битови отпадъци бяха събрани и предадени за рециклиране вчера от Община Трявна. Извозени са общо 9 бр. големи контейнера с вместимост 1100 л., 11 бр. по 240 л. и 41 бр. по 120 л. Кошовете са събрани от ул. „Украйна“ в района на бившия кооперативен пазар, където бяха системно изхвърляни нерегламентирано от граждани и от склада на Община Трявна в кв. Тепавици, където служителите събират повредените съдове от жилищните квартали до тяхното предаване. Предоставени са нови 8 бр. коша за смет по 120 л. от обслужващата фирма, с която местната власт работи.

Община Трявна насърчава разделното събиране на отпадъци и утвърждаването на обществена отговорност, че чистия и красив вид на нашия град зависи от усилията на всички нас.