АБГР И ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТА „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“

януари 28, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

„Асоциацията на българските градове и региони“ съвместно с  Община Трявна ще представят проекта „Активни граждани за енергийно независими общини“, началото на който бе поставено на 1 ноември миналата година. Официалната пресконференция ще се проведе на 10 февруари от 14:00 ч. в Заседателна зала №403 в сградата на общинска администрация.

На събитието ще присъстват кметът на Община Трябва – г-жа Силвия Кръстева, председателят на АБГР – г-н Ергин Емин, председателят на БЕМФ – г-н Иван Хиновски, Изпълнителният директор на ИПУРИ – г-жа Цвета Димитрова и ръководителят на проекта – г-жа Ралица Маринова, експерти от ОбА-Трявна, представители на местни и регионални медии.

Проектът „Активни граждани за независими енергийни общини“ е насочен към повишаване на гражданската осведоменост в общините Трявна, Дряново, Костинброд и Панагюрище и към енергийната демокрация чрез колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Изпълнява се с  финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони”, а негови партньори са ИПУРИ – „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации“, БЕМФ – „Български Енергиен и Минен Форум“ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Навръх Деня на народните будители, проектът стартира изпълнението си с провеждане на изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход, тъй като зеленият пакт на Европейския съюз и преходът към зелен енергия предполага в днешно време прилагането на социални иновации, които да приобщят гражданите активно да участват в енергийния пазар.

Реализацията на проекта „Активни граждани за независими енергийни общини“ е в рамките на 30 месеца, от 1 ноември 2021 год. до 30 април 2024 год.