Информация за получателите на услуги в съответствие с изискванията на чл.13 от Закона за електронното управление

Информация за администрацията

Наименование: Общинска администрация – Трявна

БУЛСТАТ: 000215946

Седалище: гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21

Работно време: 08,00ч. – 17,00ч., с прекъсване от 12,30ч. до 13,30ч.

Център за административно обслужване и Отдел „Местни данъци и такси“ работят без прекъсване

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща: tryavna@tryavna.bg

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101 – деловодство

Официална интернет страница: http://tryavna.bg

Допълнителна информация

Подаване на предложения, сигнали и жалби:

5300 гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21

Контакти:

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101 – деловодство

Ел. поща за електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Електронна поща: tryavna@tryavna.bg

Обжалване на действията на органа и на издаваните от него актове:

Обжалването на издаваните от органа актове и неговите действия се извършва по реда на действащото законодателство.

Телефон за информация, консултация и помощ за предоставяните услуги: 0677/6 24 96, 101, 102

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО – Център за административно обслужване на гражданите при Община Трявна /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG31STSA93008411029000                                Код за вид плащане: 44 80 07