» УСЛУГА № 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

» УСЛУГА № 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

» УСЛУГА № 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите