Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


» УСЛУГА №2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър