Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


» УСЛУГА № 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър