Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


Разрешаване за работа с удължено работно време на търговски обект


Ползване на общинска площ за извършване на търговска дейност на открито


»  УСЛУГА № 2008, 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

ФОРМУЛЯР КЪМ УСЛУГА № 2008, 2048

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

ФОРМУЛЯР КЪМ УСЛУГА № 2047

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2050  Прекратяване на категория на туристически обект

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2069  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2087  Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА №2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Заявление-декларация за потвърждаване на категорията

Заявление-декларация за промяна на категорията

ФОРМУЛЯР КЪМ УСЛУГА № 2089

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


 » УСЛУГА № 2715  Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър