Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


Разрешаване за работа с удължено работно време на търговски обект


Ползване на общинска площ за извършване на търговска дейност на открито


»  УСЛУГА № 2008, 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

ФОРМУЛЯР КЪМ УСЛУГА № 2008, 2048

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

ЗАЯВЛЕНИЕ пропуск МПС за домуване

ЗАЯВЛЕНИЕ пропуск МПС зареждане на търговски обекти

ЗАЯВЛЕНИЕ пропуск МПС товаро-разтоварна лични нужди

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

ФОРМУЛЯР КЪМ УСЛУГА № 2047

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2050  Прекратяване на категория на туристически обект

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2069  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2087  Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА №2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Заявление-декларация за потвърждаване на категорията

Заявление-декларация за промяна на категорията

ФОРМУЛЯР КЪМ УСЛУГА № 2089

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


»  УСЛУГА № 2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


 » УСЛУГА № 2715  Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър

Заявление за удължено работно време можете да изтеглите ТУК


УСЛУГА № 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър