Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


» УСЛУГА № 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър