Годишен отчет за 2023г. по ЗЕВИ


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2023г.


Годишен отчет за 2022г. по ЗЕВИ


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2022г.


Годишен отчет за 2021г. по ЗЕВИ


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2021г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2019г. (1 MB)
Годишен отчет за 2019г. по ЗЕВИ (930 KB)
Годишен отчет за 2018г. по ЗЕВИ (629 KB)
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2018г. (758 KB)
Годишен отчет за 2017г. по ЗЕВИ (416 KB)
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2017г. (603 KB)
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по ЗЕЕ за 2016г. (1 MB)