30.01.2020г

Списък на класираните от 1-во до 3-то място кандидати след проведеното събеседване/интервю за длъжността Специалист  “ Проекти, младежки дейности и общинска собственост“ при Община Трявна

 

27.01.2020г

Списък на кандидатите  допуснати/недопуснати до събеседване/интревю за длъжността Специалист „Строителство и комуникация“ при Община Трявна

21.01.2020г

Списък на кандидатите допуснати/недопуснати до събеседване/интервю за длъжността Специалист “ Проекти ,младежки дейности и общинска собственост“ при Община Трявна / до завръщане на титуляра/

 

20.01.2020г.

Списък на класираните от първо до трето място кандидати за длъжността „Касиер-счетоводител“ към Община Трявна – до завръщане на титуляра

15.01.2020г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността специалист „Касиер – счетоводител“


20.12.2019г.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ/ИНТЕРВЮ/ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНИКАЦИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ /ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА/ (71 KB)

20.12.2019г.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ/ИНТЕРВЮ/ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ /ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА/ (70 KB)

20.12.2019г.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ/ИНТЕРВЮ/ ЗА ДЛЪЖНОСТТА специалист „Проекти, младежки дейности и общинска собственост“ в дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ /до завръщане на титуляра/ (71 KB)

20.12.2019г.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ/ИНТЕРВЮ/ ЗА ДЛЪЖНОСТТА специалист „Касиер- счетоводител“ в дирекция “Финансово – счетоводно и административно обслужване“ /до завръщане на титуляра/ (73 KB)

16.12.2019г.

ОБЩИНА    ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ /ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ/

 


 06.11.2019г.                                           

                                                                        О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА


17.09.2019г.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ“

02.09.2019г.

Oбщина Трявна обявява удължаване с 15(петнадесет) календарни дни срока за подаване на заявления за участие по конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора.

Обява


30.08.20019г.

ОБЩИНА    ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР, АВТОБУС“


12.08.2019г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна

Списък


31.07.2019г.
Kонкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора Oбява

Решение № 93/10.07.2019 г. на Общински съвет Трявна


24.07.2019г.

Oбщина Трявна обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на заявления за участие по конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107559452, за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора.
Обява

Протокол № 1 на комисия за провеждане на конкурса


23.07.2019г.

Обява за провеждане на конкурсна процедура за социален работник по проект „Приеми ме 2015”

необходими документи:   Документ №1Документ№2 Документ№3, Доакумент№4


10.07.2019 г.

 ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА

Конкурс за заемане на длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство“ в Община Трявна

 


05.06.2019 г.

Конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107559452, за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора Обява
Решение № 54/24.04.2019 г. на Общински съвет Трявна
Решение № 84/23.05.2019 г. на Общински съвет Трявна
Договор за възлагане на управлението на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД


21.05.2019 г.

Конкурс за заемане на длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство“ в Община Трявна


14.5.2019 г.

 ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА


25.02.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ/НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ/НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА


18.02.2019 г.

Обява за провеждане на конкурсна процедура за социален работник по проект „Приеми ме 2015”


13.02.2019 г.

Подбор на персонал за  общинско предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна

Обява

Заявление

Декларация за принадлежност към целевата група

Протокол 1

Списък на допуснатите кандидати

Протокол 2


04.02.2019 г.

Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция „ТСУ“ на Община Трявна


04.02.2019 г.

Конкурс за заемане на длъжността Директор Дирекция „Териториално и селищно устройство“ в Община Трявна


03.12.2018 г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ и СЕРЖАНТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА) (МЗ ОХ-951/23.11.2018г.)  Документ (35 KB)


03.12.2018 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА) (МЗ ОХ-943/22.11.2018г.)  Документ (34 KB)


03.12.2018 г.

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА  Документ (70 KB)


02.11.2018 г.

Обява за подбор по документи за длъжността „Медицинска сестра“ ( за училища и детски градини )  Документ (74 KB)


29.10.2018 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-787/25.09.2018г.)  Документ (34 KB)


02.10.2018 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПЪРВО ДО ТРЕТО МЯСТО СЛЕД ПРОВЕДЕН ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА


04.09.2018 г.

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ “ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАН“ ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА В ОТДЕЛ“ “ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“


ОБЯВА

Списък на кандидатите (245 KB)

15.08.2018 г.

Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107505537, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора. Обява

Решение № 113/02.08.2018 г.
Приложение № 1 към Решение № 113/02.08.2018 г.


07.08.2018 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” В ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 340/17.07.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  Списък (893 KB)

03.08.2018 г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА


17.07.2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Устойчиво развитие“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ на Община Трявна


04.06.2018 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-388/08.05.2018г.) 27 бр. вакантни длъжности за Съвместното командване на силите:  Документ (39 KB)


04.06.2018 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-372/02.05.2018г.) 78 бр. вакантни длъжности за войници за военни формирования във Военновъздушните сили:  Документ (39 KB)


04.06.2018 г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-355/24.04.2018г.) 253 бр. вакантни длъжности за Сухопътни войски: Документ (39 KB)


11.05.2018 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР– ГАБРОВО


04.05.2018 г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА


02.05.2018 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ОТ ПЪРВО ДО ТРЕТО МЯСТО КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СПЕЦИАЛИСТ „КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В  ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА


24.04.2018 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА   СПЕЦИАЛИСТ “КАСИЕР – СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ  „ФИНАНСОВО   –   СЧЕТОВОДНО  И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“  ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА Документ (382 KB)


12.04.2018 г.

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „КАСИЕР- СЧЕТОВОДИТЕЛ“ Документ (62 KB)


07.03.2018 г.

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГРОБАР И ПОДДРЪЖКА НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ“  Документ (77 KB)


29.01.2018 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА
(МЗ ОХ-43/15.01.2018г.)  Документ (35 KB)


29.01.2018 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА
(МЗ ОХ-49/18.01.2018г.)  Документ (35 KB)


29.01.2018 г.

ЗА ЗАЯВЕНИЯ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
(МЗ ОХ-20/08.01.2018г.)  Документ (50 KB)


29.01.2018 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА  Документ (37 KB)


20.11.2017 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- гр.ТРЯВНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Проект „Обучения и заетост за младите хора”
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.  Документ (16 KB)


06.11.2017 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА СЕРЖАНТИ, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА
(МЗ ОХ-1111/25.10.2017г.)
ЗА ВФ 28860 – Горна Малина -1бр. вакантна длъжност  Документ (34 KB)


06.11.2017 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА (МЗ ОХ-1059/10.10.2017г.)
ЗА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ – В. ТЪРНОВО – 4 бр. вакантни длъжности  Документ (35 KB)


17.10.2017 г.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА
за военни формирования от СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ  Документ (39 KB)


20.09.2017 г.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР  ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО към  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжност-„ ПЕДАГОГ”


28.08.2017 г.

СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИТЕ  ОТ  ПЪРВО  ДО  ТРЕТО  МЯСТО  КАНДИДАТИ
СЛЕД  ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ  “ПРОЕКТИ  И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“    В ДИРЕКЦИЯ   “ СТОПАНСКИ   ДЕЙНОСТИ  И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА


28.08.2017 г.

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ”
ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ


24.08.2017 г.

Списък на кандидатите допуснати до интервю за длъжността специалист „Проекти и младежки дейности“ в дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ при община Трявна  Документ (226 KB)


22.08.2017 г.

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за заемане на длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в дирекция „Финансово-счетоводно и административно обслужване“ на Община Трявна


22.08.2017 г.

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство“ на Община Трявна


3.08.2017 г.

Конкурс за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ в Дирекция  „Финансово-счетоводно и административно обслужване“ на Община Трявна


3.08.2017 г.

Конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Опазване на околната среда“ в Дирекция  „Териториално и селищно устройство“ на Община Трявна


Свободно работно място за Специалист „Проекти и младежки дейности“