Приложение №1 към заповед №453/10.08.2022г.


Заповед №453/10.08.2022г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци


Приложение №1 към заповед №446 от 08.08.2022г.


Заповед №446 от 08.08.2022г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за народно събрание


Хронограма


Указ №213 от 01.08.2022г.