Решение

Указ

Хронограма

Заповед за образуване на СИК

Приложение към заповед

Заповед за определяне местата за обявяване на избирателни списъци

Приложение към заповед

Покана за консултации за състав на СИК в Община Трявна

Предварителни избирателни списъци

Възможност за справки в избирателните списъци на сайта на ГД “ГРАО”

Възможност за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен или мобилен телефон

Бланки на заявления съгласно Изборен кодекс