График за извозване на СИК и материали на 25.05.2019 г.

График за извозване на СИК на 26.05.2018 г.


15.05.2019 г.

Списък на заличените лица (86 KB)
Съобщение за избиратели с увреждания (116 KB)
Съобщение за обучение на СИК (117 KB)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО 


Справки в избирателните списъци
ГД „ГРАО“ към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните
начини:
• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ – по ЕГН и адрес;
• чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


24.04.2019 г.

Заповед №226/24.04.2019 г. за  местата за поставяне на агитационни материали на кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети на територията на община Трявна във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България


23.04.2019 г.

Предварителен избирателен списък - част II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година (46 KB)

12.04.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (202 KB)


11.04.2019 г.

Предварителен избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година (940 KB)


Заповед № 188/09.04.2019 г. на Кмета на община Трявна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци, във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година (980 KB)

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (14 KB)


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ (1 MB)


Заповед №179/02.04.2019 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Трявна във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България (4 MB)

За подаване по електронен път на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 14-ЕП, Заявление за гласуване с подвижна избирателна секция – Приложение №16-ЕП и Заявление изключване  от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 13-ЕП – Портал за е-услуги на община Трявна