Инструкция за видео излъчване от изборните секции

Инструкция

Публикувано на 29.03.2023г.


График за получаване на изборни материали на 01.04.2023г.

Публикувано на 27.03.2023г.


Списък на заличените лица

Публикувано на 22.03.2023г.


Съобщение за гласоподаватели с увредено зрение и /или затруднения в придвижването

Публикувано на 21.03.2023г.


Обръщение на Пресцентъра на МВР

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Публикувано на 21.03.2023г.


Инструкции относно работа с устройството за видео наблюдение

– за предизборния ден – в син цвят „ЗА СЪБОТА – ТЕСТ В СЕКЦИЯТА“

– за изборния ден – в зелен цвят „ЗА НЕДЕЛЯ – СЛЕД КРАЯ НА ГЛАСУВАНЕТО“

Публикувано на 20.03.2023г.


Методически указания на ЦИК при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

Част първа

Част втора

Публикувано на 20.03.2023г.


Методически указания на ЦИК при гласуване с хартиени бюлетини

Част първа

Част втора

Публикувано на 20.03.2023г.


Съобщение за обучение на членовете на СИК на територията на Община Трявна

Публикувано на 14.03.2023г.


Разяснителна кампания на ЦИК

Публикувано на 08.03.2023г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО 


Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Публикувано на 28.02.2023г.


Проверка за място на гласуване

Публикувано на 23.02.2023г.


Важни срокове

Публикувано на 23.02.2023г.


Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Публикувано на 23.02.2023г.


БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Публикувано на 23.02.2023г.


Определяне броя на членовете на СИК за община Трявна

Публикувано на 21.02.2023г.


Услуги на Главна Дирекция ГРАО

Публикувано на 20.02.2023г.


Покана за консултации за състав на секционни избирателни комисии

Публикувано на 17.02.2023г.


Предварителни избирателни списъци

Публикувано на 17.02.2023г.


Приложение №1 към заповед №92/10.02.2023г.

Публикувано на 13.02.2023г.


Заповед №92/10.02.2023г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци

Публикувана на 13..02.2023г.


Приложение №1 към заповед № 83 от 08.02.2023г.

Публикувано на 09.02.2023г.


Заповед № 83 от 08.02.2023г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за народно събрание

Публикувана на 09.02.2023г.


Хронограма


Указ №28 от 31.01.2023г.