График за раздаване на материали на СИК на 01.10.2022г. /събота/


Обучение на СИК


Забранителен списък


Методически указания на ЦИК при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване


Методически указания на ЦИК при гласуване с хартиени бюлетини


Информация за гласоподаватели с увредено зрение или затруднения в придвижването


Информация за пробно машинно гласуване 


Разяснителна кампания на ЦИК


Указание за подаване на е- заявления


ПРОВЕРКА, СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ


БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ


Заповед за определяне местата за агитационни материали


Съобщение за промяна в местата за гласуване


Предварителни избирателни списъци


Симулатор за гласуване с машина


Покана за консултации за състав на СИК в Община Трявна


Приложение №1 към заповед №453/10.08.2022г.


Заповед №453/10.08.2022г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци


Приложение №1 към заповед №446 от 08.08.2022г.


Заповед №446 от 08.08.2022г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за народно събрание


Хронограма


Указ №213 от 01.08.2022г.