Решение


Указ


Хронограма


Заповед за образуване на СИК


Приложение към заповед


Заповед за определяне местата за обявяване на избирателни списъци


Приложение към заповед


Заповед за определяне местата за агитационни материали


Покана за консултации за състав на СИК в Община Трявна


Предварителни избирателни списъци


Възможност за справки в избирателните списъци на сайта на ГД „ГРАО“


Възможност за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен или мобилен телефон


Бланки на заявления съгласно Изборен кодекс


Разяснителна кампания на ЦИК можете да видите тук


Симулатор за машинно гласуване


Съобщение за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


Методически указания за машинно гласуване


Методически указания за гласуване с хартиени бюлетини


С Решение 837-ПВР/НС от 01.11.2021 год. ЦИК утвърди актуализирана бланка-образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Бланката може да изтеглите тук


Информация за онлайн обучение на членовете на СИК

Съобщаваме на всички заинтересовани, че обученията за членове на СИК с машинно гласуване и обученията на СИК, в които ще се гласува с хартиени бюлетини ще се извърши онлайн на различни дати. Моля запознайте се подробно с информацията на горепосочения линк.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, В СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

С решение 882-ПВР/НС от 09.11.2021г. на ЦИК са изменени и допълнени Методически указания при машинно гласуване


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, В СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

С решение 902-ПВР/НС от 10.11.2021г. на ЦИК са приети актуализирани Методически указания при машинно гласуване


График за раздаване на материали и транспортиране на СИК за 13.11.2021г.


График за транспортиране на СИК за 14.11.2021г. – сутрин


График за раздаване на материали и транспортиране на СИК за 20.11.2021г.


График за транспортиране на СИК за 21.11.2021г. – сутрин


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА – ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА – II ТУР