График за получаване на изборните книжа и материали на 02 ноември 2019 г.

График за извозване на СИК на 03 ноември 2019 г.


30.10.2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ - II ТУР (167 KB)

График за получаване на изборните книжа и материали на 26 октомври 2019 г.

График за извозване на СИК на 27 октомври 2019 г.


16.10.2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ (168 KB)

14 октомври 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община Трявна, Община Трявна, РУ „Полиция“-Трявна и РС „ПБЗН“ – Трявна.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обучение на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че обучението ще се проведе на 22 и 23 октомври 2019г. /вторник и сряда/ от 17.00 ч. в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, находяща се в сградата на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21, ет. 4, стая 403.

Обучението ще се извърши както следва:

На 22.10.2019г. /вторник/ от 17.00 часа – членове на СИК от № 073500001 до № 073500009;

На 23.10.2019г. /сряда/ от 17.00 часа – членове на СИК от № 073500010 до № 073500021, както и резервни членове.

Молим да направите всичко възможно да осигурите присъствието на посочената дата на членовете на секционните комисии от своите квоти.

На самото обучение, на представител на всяка секционна комисия /по правило – на председателя, но ако го няма – на друг член от същата СИК/, се връчва папка с методически указания.

С пожелания за успешна кампания

Общинска избирателна комисия – Трявна


11 октомври 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Общинска избирателна комисия -Трявна Ви уведомява:
В деня на изборите обслужването на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването ще се извършва от специализиран автомобил на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Община Трявна.
Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден, в периода от 14.10.2019 г. до 24.10.2019 г. включително, от 8.30 ч. до 17.00 ч., в Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), гр.Трявна, ул.Индустриална № 1 и на телефони: (0677) 6-68-52 –ЦСРИ, GSM: 0877133580 – г-жа Ив. Иванова.
В деня на изборите избирателите могат да подават своите заявки в сградата на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев № 21 и на телефон (0677) 6-20-29.
На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят следва да посочи: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.


26 септември 2019 г.

Предварителен избирателен списък - част ІІ за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (14 KB)

25 септември 2019 г.

Заповед № 525/25.09.2019 г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (1 MB)

Справки в избирателните списъци

Web сайта на ГД „ГРАО“ за избирателните списъци за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт можете:

»  Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
»  Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
»  Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По Адрес.
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


12 септември 2019 г.

Съобщение относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (652 KB)

11 септември 2019 г.

Предварителен избирателен списък - част І за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (232 KB)

09 септември 2019 г.

Важна информация за избирателите


09 септември 2019 г.

Заповед № 483/09.09.2019 г. на Кмета на община Трявна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


За подаване по електронен път на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 13-МИ, Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 17-МИ и Заявление за изключване  от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 11-МИ – Портал за е-услуги на община Трявна 


03 септември 2019 г.

Заповед № 478/03.09.2019 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Трявна във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


22 август 2019 г.

„С П И С Ъ К на кметствата на територията на община Трявна, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства, съгласно § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс /ДВ, бр.39 от 2016 г./ едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“


13 август 2019 г.

 СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирталена комисия за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ