Обяви и съобщения

Заповед №24/12.01.2023г. Община Трявна определя следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели

януари 18, 2023

На основание чл. 44, ал., 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи […]

Заповед №23/12.01.2023г. Община Трявна определя следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели

януари 18, 2023

На основание чл. 44, ал., 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи […]

ЗАПОВЕД ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АДРЕС

ноември 28, 2022

Документ

Предложение за определяне такса „Битови отпадъци” за 2023 година

ноември 22, 2022

На Вашето внимание Община Трявна представя предложение за определяне на такса „Битови отпадъци“ за 2023г. На основание чл.66 от АПК Ви уведомяваме, че е изготвен проект на план-сметка за необходимите […]

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ GAB 2117, ОБЩИНА ТРЯВНА

май 23, 2022

О Б Я В А  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и […]

Община Трявна въвежда Временна организация и безопасност на движението/ВОБД/ за пътни превозни средства за участък от улица „Стара планина“ – от кръстовището с улица „Васил Левски“ до кръстовището с ул. „Крайбрежна“,гр. Трявна

април 27, 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.4 ЗМСМА, чл. 81, ал.1 от Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни […]

ОТГОВОРИ ДО Г-Н БОЯН ГРОЗЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТИТЕ НА УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ И УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ В ТРЯВНА

април 19, 2022

Във връзка с извършваните ремонтни дейности по ул. „Стара планина“ от автогара-Трявна до кръстовището с ул. „Крайбрежна“ и довършителните работи по ул. „Ангел Кънчев“ в Трявна и изпратените запитвания до […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.