Обяви и съобщения

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-789/30.09.2020г.)

октомври 23, 2020

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-789/30.09.2020г.) 160 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Сухопътни войски: Документ

Важно съобщение за собствениците на кладенци!!!

октомври 16, 2020

На 27.11.2020г. изтича срока за деклариране на водоземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани и др.) от собствениците – физически или юридически лица. Повече информация можете да прочетете ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ №РР-04-45/5/ ОТ 15.10.2020г. ПО ЧЛ.62а, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

октомври 16, 2020

Документа може да видите ТУК

thumbnail

Обява за подбор на проекти BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

октомври 9, 2020

  ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява […]

thumbnail

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.032 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА” 1 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

октомври 9, 2020

  ОБЯВА   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.032 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА […]

thumbnail

На вниманието на лицата, извършващи хотелиерски услуги на територията на община Трявна

октомври 2, 2020

Напомняме Ви, че следва стриктно да спазвате изискванията на чл.116 от Закона за туризма относно задължението Ви да водите регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра […]

Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. септември 2020 г.

октомври 1, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес: гр. Трявна ул. „Ангел Кънчев“ № […]

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ТРЯВНА

октомври 1, 2020

На 20.10.2020 г. Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово ще проведе изнесена приемна в Общинска служба по Земеделие в град Трявна от 10:30 […]

thumbnail

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА ОП НОИР 01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА”

октомври 1, 2020

О Б Я В А   МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.