17.08.2022г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2021г.

Покана

Обяснителна записка

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10, Приложение №11, Приложение №12, Приложение №13, Приложение №14, Приложение №15


30.11.2021г.

Проект на предложение за определяне на такса битови отпадъци за 2022 г.

Покана
Предложение
Декларация