23.02.2023г.

Покана за публично представяне на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните услуги в Община Трявна

Анализ на потребностите от социални услуги

Предложение за планиране на социалните услуги


17.08.2022г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2021г.

Покана

Обяснителна записка

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10, Приложение №11, Приложение №12, Приложение №13, Приложение №14, Приложение №15


30.11.2021г.

Проект на предложение за определяне на такса битови отпадъци за 2022 г.

Покана
Предложение
Декларация