10.10.2023г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО НИВО НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ


15.08.2023г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2023 г. 

Приложение 1 Приходи бюджет

Приложение 2 Разходи Държавно делегирани дейности

Приложение 3 Разходи Общински дейности

Приложение 4 Разходи Дофинансиране

Приложение 5 Справка за общия размер на разходите

Приложение 6 Справка за разходите по фукнции

Приложение 7 Капиталова програма на Община Трявна


04.08.2023г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2022г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Трявна за 2022г.

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3,

Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6,

Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9,

Приложение №10, Приложение №11, Приложение №12,

Приложение №13, Приложение №14,


23.02.2023г.

Покана за публично представяне на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните услуги в Община Трявна

Анализ на потребностите от социални услуги

Предложение за планиране на социалните услуги


17.08.2022г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2021г.

Покана

Обяснителна записка

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10, Приложение №11, Приложение №12, Приложение №13, Приложение №14, Приложение №15


30.11.2021г.

Проект на предложение за определяне на такса битови отпадъци за 2022 г.

Покана
Предложение
Декларация