БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ В ТРЯВНА

септември 24, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Раздаването на хранителни продукти на уязвими граждани на територията на общината ще започне на 4 октомври и ще продължи до 15 октомври. Българският червен кръст ще предостави пакети с 15 основни хранителни продукти, които са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Списъците на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и обхващат следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2019/2020 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. юли 2021 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.юли 2021 г.;
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили финансова подкрепа по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход от пенсия до 369,00лв към м. юли 2021 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец юли 2021г.

Раздаването в град Трявна ще се извършва в обособен пункт на ул. „Асеневци“ №1 – Клуб на хората с увреждания.