БЕЗ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ СТАРТИРА ПЛУВНИЯ СЕЗОН В ПЛАЧКОВЦИ, ПРОВЕРЕНИ СА И ВСИЧКИ НЕОХРАНЯЕМИ ВОДНИ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

юли 8, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Плувен сезон 2022 година бе открит в открития плувен басейн в Плачковци без констатирани нарушения. Това определи Комисията за водноспасителна дейност в състав Михаил Минчев – председател и главен специалист „ПБЗН“ в Община Трявна; инсп. Ралица Вуцова – представител на РЗИ-Габрово; Тотка Димитрова – председател на ОбС на БЧК – Трявна; началникк гр. ОП Калоян Койчев – РУ Полиция – Трявна и гл. инсп. инж. Станимир Петков – началник РС „ПБЗН“ – Трявна при извършената на място проверка. ю

Водноспасителната дейност се извършва съгласно разпоредбите с осигурен един спасител и необходимите плувни комплекти, обособено място за наблюдение, налични пожарогасители и представени 3 проби на водата в Регионалната здравна инспекция в Габрово.

Обходени са и всички неохраняеми водни обекти на територията на Община Трявна. Същите са с поставени указателни табели, които забраняват къпането във водата и са почистени от излишна храстова и дървесна растителност.

  • Водоем в близост до SOS „Детско селище“ – Трявна – на видно място е поставена една табела с добра видимост.
  • Микроязовир „Трявна“ – на видно място са поставени три броя указателни табели , чиито текст е четлив и не подлежат на подмяна.
  • Водна площ „Яза“ – поставена една табела с добра видимост.
  • Водна площ „Черпи вир“ – поставена една табела с добра видимост.
  • Водна площ „Минкин бат“ – поставена една табела с добра видимост.

Напомняме отново на всички граждани, че има издадена Заповед от кмета на Община Трявна относно забранителния режим за ползване на водните площи. Контрол на общинските наредби към Община Трявна ще извършват дежурните екипи на РУ на МВР – Трявна и специалистите по опазване на чистотата на териториите с регулярни проверки на бреговата ивица. При установяване на нарушения същите имат право да налагат санкции в изпълнение на разписаната от кмета Заповед.