БЕЗ ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА БЕДСТВАЩИ РАЙОНИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ЧЕРВЕН КОД ЗА СИЛЕН ВЯТЪР

януари 19, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с обявения червен код за опасно силен вятър в пет области в страната, сред които и област Габрово, Община Трявна информира всички граждани, че към момента няма постъпили сигнали за бедстващи хора, животни и райони на територията на населените места в общината.

„Дежурният по Общински съвет за сигурност /ОбСС/ поддържа постоянна връзка с дежурния по Областния съвет за сигурност – Габрово и при възникване на инциденти се докладва незабавно по установения ред. Щабът за изпълнение на Плана за защита при бедствия /ПЗБ/ има готовност за работа и при необходимост е в състояние да организира неотложни аварийно-възстановителни работи с цел отстраняване на нанесените щети от бедствията.“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Готовност за справяне с евентуални бедствени ситуации имат доброволците от Доброволно формирование „Трявна“, които са оборудвани с необходимата екипировка, техника и средства за защита, както и екипите на Община Трявна, РС ПБЗН, ВиК-ООД район Трявна, Енерго-Про-МИР Трявна.

„Поддържаме, също така, непрекъсната връзка с РУ на МВР-Трявна и РС ПБЗН-Трявна, като същите имат готовност за осигуряване на обществения ред и участие в неотложни аварийно-възстановителни работи.“ допълва още Михаил Минчев – главен специалист „ПБЗН“ към Община Трявна.

Прецизирана е организацията за наблюдение нивото на река Тревненска и микроязовир „Трявна“, като по течението на реката има изградени две лати /нивомерни коти/, разположени в Плачковци и Централната градска част на Трявна.

Ръководството на Община Трявна препоръчва на гражданите, при възможност, да ограничат пътуването и използването на лични МПС-та, поради обявения червен код за силни пориви на вятъра.

Изразяваме увереност, че гражданите, фирмите и организациите на територията на Община Трявна ще бъдат отговорни и ще спазват препоръките за безопасност при опасно време.