27.02.2024 г.

ГФО към 31.12.2023г.


08.09.2023г.

Решение № 111 от 31.08.2023 г. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2022г., публикувано на 07.09.2023 г.

Приложения №№ 01,02,03,04,05,06,07,08,09 към Решение № 111 от 31.08.2023 г., публикувани на 07.09.2023 г.

Приложения №№ 10,11 към Решение № 111 от 31.08.2023 г. публикувани на 07.09.2023 г.

Приложения №№ 12,13,14, prot obsht.obswzhdane, към Решение № 111 от 31.08.2023 г., публикувани на 07.09.2023 г.


30.06.2023г.

ГФО 2022г. – Баланс, Декларация


15.08.2022 г.

Доклад за годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. и касово изпълнение на бюджета на Община Трявна  към 31.12.2021 г.


09.03.2022г.

ГФО 2021г.

 


14.07.2021г.

ГФО 2020 г.


29.06.2020 г.

ГФО 2019 г.


Баланс 2018 г.


Баланс 2017 г.

Доклад за годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. и касово изпълнение на бюджета на Община Трявна  към 31.12.2016 г.

Доклад за годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2015