БЮЛЕТИН ЗА ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

септември 12, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

На 12.09.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Трявна: ул. Индустриална; ул. Бенковска – от кръстовището за кв. Кисийска мера до края на улицата; ул. Черновръх; ул. Кисийска мера; ул. Агликина поляна; ул. Георги Измерлиев; Социален дом; всички фирми на територията на бивше АПК; Добревски мост; Комплекстрой работилница; Бензиностанция Петрол; ул. Ангел Кънчев №150 до №166; ф-ма Тримекс; Кланица; ул. Васил АпрЍ лов; ул. Уста Иван; ул. Светушка; ул. Иглика; ул. Цаньо Шишков; ул. Иван Вазов; ул. Васил Михалев; ул. Захари Петров; ОУ поф. Пенчо Райков; част от ул. Христо Смирненски; БКТП Чукара и БКТП Пречиствателна станция за отпадни води.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. в районите на ул. М.Д.Венков; ул. Христо Патрев; ул. Димитър Софиянлията; ул. Васил Левски; ул. Христо Ботев; ул. Херман Гмайнер; част от ул. Стара планина – от кръстовището до Автогарата нагоре до №121включително; ул. П.Р.Славейков – от пресечката с ул. Шаховец – на долу; ул. Цаньо Захариев; ул. Уста Генчо; част от ул. Възрожденска; част от ул. Никола Кабакчиев; ф-ма Интертоп; SOS Детско селище; ЖП гара Трявна; ул. Планинец; ул. Пролет; ул. Пейчева ливада; ул. Китка; ТП Елвия; у л. Бойчо Войвода.

На 12.09.2022 от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на Община Трявна: с.Глутници; с. Белица; с. Райнушковци; с.Ошани; с. Маневци; с. Армянковци; с. Фъревци; с. Павлевци; с..Никачковци; с.Стръмци; с. Стражата; с. Даевци; с. Попгергевци; с. Дъскарите; с.Михаилчетата; с .Долни и Горни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Иван Димово; с. Велково ; с. Димиевци; всички ф-ми на територията на бивш ДАП; бивше МТС ; Бетонов възел – ф-ма МЍ нолит; ТП Хлебозавод 2; СТП Промкомбинат ; района на бивша Кравеферма; кв. Стояновци; с. Малки Станчовци; с. Царето; с. Христовци; с. Големи Станчовци; с. Сухолоевци; с. Черновръх; с. Кисийци; с. Керените; с. Чакали; с. Добревци; с. Томчевци; МТП Чинар; БКТП Чукара; Ретранслатор; с. Бърдени; с. Чифлика и с. Миховци.

На 13.09.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Трявна: ул. М.Д.Венков; ул. Христо Патрев; ул. Димитър Софиянлията; ул. Васил Левски; ул. Христо Ботев от подлеза до кръстовището до СБА; част от ул. Стара планина – от кръстовището до Автогарата нагоре до №121; ул. П.Р.Славейков – от пресечката с ул. Шаховец на долу; ул. Цаньо Захариев; ул. Уста Генчо; ул. Пролет; част от ул. Възрожденска; част от ул. Никола Кабакчиев; ул. Китка; ф-ма Интертоп; ЖП гара Трявна; ул. Бойчо Войвода; ул. Планинец; ул. Пейчева ливада и ТП Елвия – всички фирми на територията на складове на бивша Търговия.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Трявна ул. Индустриална; ул. Бенковска – от кръстовището за кв. Кисийска мера до края на улицата; ул. Черновръх; ул. Кисийска мера; ул. Агликина поляна; ул. Георги Измерлиев; Социален дом; всички фирми на територията на бивше АПК; Добревски мост; Комплекстрой работилница; Бензиностанция Петрол; ул. Ангел Кънчев №152 до №166; ф-ма Тримекс; Кланица; ул. Уста Иван; ул. Светушка; ул. Иглика; ул. Бойчо Войвода; ул. Иван Вазов; ул. Васил Априлов №2; БКТП Чукара; БК ТП Пречиствателна станция за отпадни води; с.Глутници; с. Белица; с. Райнушковци; с. Ошани; с. Маневци; с. Армянковци; с. Фъревци; с. Павлевци; с. Никачковци; с. Стръмци; с. Стражата; с. Даевци; с. Раевци; с. Попгергевци; с. Дъскарите; с. Дръндари; с. Михаилчета; с. Долни и Горни Мечовци; с. Иван Димово; с. Велково; с. Димиевци; всички ф-ми на територията на бивш ДАП; бивше МТС; Бетонов възел – ф-ма Монолит; МТП Чинар; с. Царето; ТП Хлебозавод 2; СТП Промкомбинат ; района на бивша Кравеферма; кв. Стояновци; с. Малки Станчовци; с. Христовци; с. Големи Станчовци; с. Су холоевци; с. Черновръх; с. Кисийците; с. Керените; с. Чакали; с. Добревци; с. Томчевци; Ретранслатор; с. Бърдени; с. Чифлика; с. Миховци. ул. Бойчо Войвода; ул. Цаньо Шишков; ул. Захари Петров; ул. Васил Михалев; ул. Херман Гмайнер; ул. Христо Ботев от кръстовището до СБА до края посока към езерото; SOS Детско селище; ул. Уста Иван; ул. Васил Априлов; ОУ поф. Пенчо Райков; част от ул. Христо Смирненски. .