БЮЛЕТИН ЗА ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

септември 28, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

На 29.09.2022 от 13:20 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Трявна, гр. Плачковци – кв. Горни и Долни Цоневци; ул. Ганьо Кънев; ул. Ради Ноев; ул. Георги Лазаров; ул. Пролет; ул. Бузлуджа; кв. Вили Плачковци; кв. Горни Плачковци; кв. Късовци; с. Малки Плачковци; кв. Пунговци; кв. Стоевци; с. Йововци; с. Ножери; с. Сечен камък; КТП Суходола; ТП Петрургия.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 08:50 ч., от 12:40 ч. до 13:20 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Креслевци; с. Мръзеци; с. Бъзовец; с. Велчевци; с. Власатили; с. Гайдари; с. Свирци; с. Иринеци; с. Ралевци; с. Станчев хан; с. Папура; с. Горни Дамяновци; с. Руевци; с. Малчевци; с. Явор; с. Кръстец; с. Сливово; с. Фъртуни; с. Неновци; с. Прозорковци; с. Конарско; с. Радоеви; с. Бахреци; с. Стеевци; с. Шипково; с. Престой; с. Милевци; с. Рашеви; с. Койчевци; с. Азмани; гр. Трявна – кв. Димиев хан; кв. Божковци; с. Горни Божков ци; с. Улеи; с. Радино; с. Енчевци; с. Горни и Долни Радковци; с. Маруцековци; с. Носеи; с. Брадари; с. Киселковци; СТП Хижа Планинец; МТП Марков ток; ТП ТПК Колективен труд; ТП Инструмент; КТП Суходола; ТП Петрургия; гр. Плачковци – кв. Бъчвари; ул. Горска; ул. Стара планина; ул. Билка; ул. Бедек; кв. Ковачевци; кв. Боевци; ул. Балкан; ул. Бял камък; ул. Планинец; кв. Нейковци; кв. Минкино; кв. Донкино; с. Драгневци; с. Радевци; с. Гръбчево; с. Брежници; ТП ДИП–1ви май; кв. Бъчвари; ул. Горска; ул. Стара планина; ул. Билка; ул. Бедек; кв. Ковачевци; кв. Боевци; ул. Балкан; у л. Бял камък; ул. Планинец; ТП ТПК Колективен труд; ТП Инструмент; КТП Хидрострой.