КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 8 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (МЗ ОХ-150/16.02.2022г.)

февруари 25, 2022

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 8 ВАКАНТНИ
ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА
(МЗ ОХ-150/16.02.2022г.)

Длъжности
1. „Главен инспектор”в сектор „Инженерно осигуряване”-34400 Варна
2. Началник на щаба – 22580 с. Приселци
3.Старшина на бойна част в „Щурманска бойна част” – 22480 Бургас
4. Началник отделение „Подводни взривниоперации” – 22580
5. Старши боен водолаз – 22580- 2длъжности
6. Командир на екип –22580
7.Старши охранителв „Охранително отделение” – 54830 Варна

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 02.03.2022 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
– да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
– да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
– към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg