Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт “Устойчиво развитие”

февруари 17, 2020

Община Трявна обявява конкурс за заемане на длъжността Главен експерт “Устойчиво развитие” в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ Документ

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3