КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ОФИЦЕР ВЪВ ВОЕНОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ЛИЦЕ ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

юли 20, 2022

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНА
ДЛЪЖНОСТ ЗА ОФИЦЕР ВЪВ
ВОЕНОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ЗА ЛИЦЕ ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА
(МЗ ОХ-659/11.07.2022г.)

Длъжност „Заместник-началник на команда, той и началник на контролно-изпитателна подвижна станция”
във военно формирование 34630 – Божурище

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 11.08.2022 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Кандидатът за вакантната длъжност е необходимо да има
минимално образование и квалификация:
Висше военно училище,
специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”

– да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
– да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
– към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg