Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107505537, за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора

август 13, 2021

Обява
Решение №146/28.07.2021г.
Приложение №1 към Решение №146/28.07.2021г.