Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107559452, за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора

септември 28, 2022

Обява

Решение № 137/31.08.2022г.

Приложение № 1 към Решение № 137/31.08.2022г.