Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Тревненска седмица“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107543940, за срок от 4 (четири) години, считано от датата на сключване на договора

септември 14, 2022

Обява

Решение №120/28.07.2022г.

Приложение №1 към Решение №120/28.07.2022г.