Община Трявна обявява конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Устойчиво развитие” в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“

март 12, 2021

Документ