Община Трявна обявява конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“

ноември 19, 2020

Документ