Община Трявна удължава с 15 /петнадесет/ календарни дни срока за подаване на заявления за участие по конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107559452, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на влизане в сила на договора

ноември 9, 2022

Обява

Решение № 167/03.11.2022г.

Решение № 137/31.08.2022г.

Приложение № 1 към Решение № 137/31.08.2022г.