ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-72/28.01.2021г.)

март 4, 2021

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-72/28.01.2021г.)

5 бр. вакантни длъжности за войници в
Национален военен университет „Васил Левски“
– гр.Велико Търново:

1. МЛАДШИ ШОФЬОР, КАТ. „С+Е” – 1бр.
2. ТЕХНИК ПО РЕМОНТА НА СПЕЦ. ТЕХНИКА, КАТ. „С ” – 1бр.
3. МЛАДШИ ТЕХНИК, КАТ. „С ”- 1 бр.
4. МЛАДШИ МЕХАНИК ВОДАЧ – 1 бр.
5. ШОФЬОР-САНИТАР, КАТ. „В ”- 1 бр.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 01.04.2021 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: образование – средно или по-високо;
– да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на
чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години към датата
на подписване на договора за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да няма образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство
– да притежават свидетелство за управление на МПС категория „С” и „D” (за отделни длъжности).

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg