Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново

март 4, 2021

Документ