Резултати конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността „Секретар“ на Община Трявна

април 29, 2024

Документ