Съобщение 30.01.2020

февруари 9, 2020

Списък на класираните от 1-во до 3-то място кандидати след проведеното събеседване/интервю за длъжността Специалист  “ Проекти, младежки дейности и общинска собственост“ при Община Трявна