СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ“

април 10, 2020

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ“ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯ“ ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА

Документ