СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИСПЕЧЪР“ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

април 28, 2020

Документ