СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ НА II ЕТАП КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МЦ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД ГР. ТРЯВНА

ноември 30, 2022

Документ