СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ (медицинска сестра, фелдшер) ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“ ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА

май 14, 2020

ДОКУМЕНТ