СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“ ЕООД ГР. ТРЯВНА ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ

октомври 17, 2022

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ