Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Главен инженер“

март 6, 2020

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 119/17.02.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Документ