СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

юли 5, 2023

Документ